مُخلص

«قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دینی؛ بگو من خدای را می پرستم و دینم را خاص و خالص برای او می گردانم»

مُخلص

«قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دینی؛ بگو من خدای را می پرستم و دینم را خاص و خالص برای او می گردانم»

۳۱ شهریور ۹۲ ، ۰۹:۰۰

غرق

گاهی وقتا آدم دوس داره غرق شه...


۳۰ شهریور ۹۲ ، ۱۰:۱۱

دندون روزگار

بیا عشقمون رو محکم به هم گره بزنیم و آرزو کنیم این گره هیچ وقت باز نشه حتی با دندون روزگار...
۳۰ شهریور ۹۲ ، ۰۹:۴۶

خطا

وظیفه ما نیست که خطای دیگران راقضاوت کنیم.ما باید خطای خودرا قضاوت کنیم...

۲۹ شهریور ۹۲ ، ۱۵:۴۳

چه مقدار عشق

مهم نیست که چه اندازه می بخشیم  بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد...

۲۸ شهریور ۹۲ ، ۱۶:۰۹

پزشک قانونی

به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبد شکافی کند من به آن  مشکوکم!...

۲۸ شهریور ۹۲ ، ۱۶:۰۶

همرنگ

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است...

۲۶ شهریور ۹۲ ، ۰۹:۵۴

سادگی

سادگی از دهاتیان است و ظرافت از شهریان . مرد کامل ظرافت و سادگی را باهم دارا است...

۲۶ شهریور ۹۲ ، ۰۹:۵۰

خوشبخت

کسانی که خوشبخت هستند از تجربه ی دیگران استفاده می کنند...

۲۵ شهریور ۹۲ ، ۰۷:۰۲

بچه جنوب

بچه جنوبم پوستم سیاهه ولی دلم سفیده...

۲۳ شهریور ۹۲ ، ۲۲:۳۰

کارت دانشجویی

قبلا میگفتن مهر نوکری امام حسین(ع) رو به سینه میزنیم الان میگن کارت دانشجویی روبه سینه میزاریم تا....۲۳ شهریور ۹۲ ، ۲۱:۵۴

شماره تلفن گورستان

شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به طلبکاران ندهید...

۲۲ شهریور ۹۲ ، ۱۵:۲۶

ای کاش کودک بودم

ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم...

۲۲ شهریور ۹۲ ، ۱۵:۲۵

میخواهی دروغی نشنوی

اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن...

۲۱ شهریور ۹۲ ، ۰۷:۴۴

قبر من

بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی گورستان را تماشا  کنم...