مُخلص

«قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دینی؛ بگو من خدای را می پرستم و دینم را خاص و خالص برای او می گردانم»

مُخلص

«قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دینی؛ بگو من خدای را می پرستم و دینم را خاص و خالص برای او می گردانم»

۳۱ فروردين ۹۲ ، ۱۴:۳۶

اخلاص Sincerity

اخلاص، یعنی انگیزه تصمیم گیری ها فقط خدا باشد و بس...                                      

Sincerity, that God alone is enough incentive to make decisions

پست ثابت

Post a fixed

۱۱ مهر ۹۲ ، ۱۶:۲۰

وسعت واژه ها

وسعت برخی واژه ها  فرصت بیان را از من می رباید...

۱۱ مهر ۹۲ ، ۱۵:۴۳

هزار دلیل

اگر برای یک عمل اشتباه هزار دلیل آوری، می شود هزار و یک اشتباه...

۱۰ مهر ۹۲ ، ۱۵:۱۸

کلمه ای از نور

عشق، کلمه ای است از نور...

۱۰ مهر ۹۲ ، ۱۵:۱۵

زیبایی جوانی

یادت باشد که قدر قدرت و زیبایی جوانی را ،نمی دانی...

۰۹ مهر ۹۲ ، ۲۱:۰۳

یک شیر

یک شیر وقتی صبح از خواب بیدار می شه باید تند بدود که گرسنه نماند...

۰۹ مهر ۹۲ ، ۱۰:۴۵

بزرگترین عمل

بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان شغلی را که ازانجام آن ناتوان است،برعهده گیرد... 

۰۸ مهر ۹۲ ، ۰۸:۴۵

اعماق وجود

خدا را در اعماق وجود خودبیابید...

۰۵ مهر ۹۲ ، ۰۹:۵۲

جنگنده

جنگنده عاشق مرگ است...

۰۵ مهر ۹۲ ، ۰۹:۵۱

محرم

بوی خون می آید محرم نزدیک است...

۰۵ مهر ۹۲ ، ۰۹:۴۲

مجلس ختم

 در مجلس ختم من گازاشک آورپخش کنید تا همه به گریه بیفتند...

۰۳ مهر ۹۲ ، ۰۸:۲۸

کار مثبت

به خودتان احساس خوبی داشته باشید، کار مثبتی انجام دهید...
۰۲ مهر ۹۲ ، ۰۸:۴۰

اصراری برای حقیقت مکن

اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن...
۰۱ مهر ۹۲ ، ۱۵:۱۰

شیوه آداب

طبیعی رفتار کردن بهترین شیوه آداب است...

۰۱ مهر ۹۲ ، ۱۵:۰۷

خودت باش

همیشه خودت باش،کسی که تو را دوست داشته باشد باتو میماند...